Hluboš
Obec Hluboš

Krizové řízení a mimořádné situace

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

 

Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna v případě vyhlášení krizového opatření hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu v rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) datum narození,

d) místo trvalého pobytu a 

e) místo přechodné změny pobytu.

Metodika-údaje-přechod.změnách-pobytu

 

Kontakty v případě krizové situace

Skupina krizového řízení:

Funkce: starosta
Jméno, příjmení: Jiří Čajan
Kontakt (MT): 724 313 150
 

Funkce: místostarosta
Jméno, příjmení: Josef Mašek
Kontakt (MT): 739 453 079
 

Funkce: velitel JSDH obce Hluboš
Jméno, příjmení: Josef Mašek
Kontakt (MT): 739 453 079

 

Telefonní čísla při poruchách

Elektřina: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 800 850 860
Plánované odstávky dodávek elektřiny lze zjistit na Distribučním portálu ČEZ Distribuce

Telefony: O2 - Telefonica Czech Republic, a.s. 800 184 084

 

Příručky a informace pro občany

Jak se chovat při mimořádné situaci

Informace pro občany - důležité odkazy

Preventivně výchovná činnost-komíny