Obec Hluboš - Oficiální web  


Orientační nabídka

Přeskočit nabídku
 

Cesta: Titulní stránka

 

kanalizace_poplatek

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Poplatek za využívání systému splaškové kanalizace a ČOV Hluboš

(K dodatku č.1 ke smlouvě o využívání systému splaškové kanalizace a ČOV Hluboš)

 

Tento poplatek představuje:

1) stanovenou sazbu stočného na rok 2007 valnou hromadou členských obcí Svazku pro vodovody a kanalizace.Obec Hluboš je členem tohoto svazku.

2) Dále představuje stanovenou průměrnou spotřebu vody bytového fondu v obci.

 

Položky a), b) a c) jsou podkladem pro stanovení výše poplatku pro rok 2007 za využívání systému splaškové kanalizace a ČOV odpadních vod pro poplatníky obce Hluboš.

 

a) Valná hromada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace konané dne 14. prosince 2006 projednala pod bodem 11. programu jednání a schválila usnesením č.2

     pro rok 2007 pro členské obce Svazku  cena stočného vč. DPH            -  23,30 Kč / m3

 

b) Množství spotřebované vody, zjištěné pracovníkem OÚ fyzicky provedeným

    odečten za dané období (pololetně) dle vodoměru příslušné stavby

 

c) Průměrná roční spotřeba vody bytového fondu v obci Hluboš je stanovena na jednoho poplatníka dle směrných čísel (příloha č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb.) a schválena na jednání ZO Hluboš č.11/06 ze dne 20.12.2006

     pro rok 2007  ve výši                                                                                - 40 m3

                                                           

1/  Za každou trvale hlášenou nebo trvale žijící osobu a rok je stanoven násobkem položky a) a c)

                                                            Poplatek pro rok 2007 ve výši          - 924,- Kč/rok

 

2/ Za každou osobu pobývající v předmětné nemovitosti (chalupa, rekreační objekt) s přihlédnutím k délce pobytu těchto osob, kdy minimální sazba poplatku je ve výši 1/12 stanovené částky (tj. 77Kč/měsíc) za každou osobu a jeden měsíc pobytu v předmětné nemovitosti

                                                            Poplatek pro rok 2007 je ve výši      - 924,- Kč/rok

 

3/ Pro uživatele, vlastníka popř. nájemce stavby určené nebo sloužící výkonu podnikatelské činnosti je stanovena

                                                            Sazba za rok ve výši násobku položky a) a b)

 

Osvobození od poplatku

Od poplatku stanoveným pro rok 2007 jsou osvobozeny:

1)      Osoby hlášené k trvalému pobytu v obci, ale jsou celoročně nepřítomny. Musí být prokázáno příslušným dokladem nebo čestným prohlášením oprávněné osoby.

2)      Děti narozené od 1. ledna 2005.

3)      Poplatník odst. 2/ na základě podané žádosti o zproštění od poplatku z důvodu dočasného nevyužívání systému splaškové kanalizace a ČOV.

 

 

            V Hluboši dne: 2.1. 2007                                  -------------------------------------

                                                                                    PROKEŠ  Jiří

                                                                                                    Starosta

                                               

 

Vyvěšeno dne:                                                                                      Sejmuto dne:

 
Zodpovídá: Jiří Čajan
Vytvořeno / změněno: 2.1.2007 / 2.1.2007 | Zveřejnit od-do: 2.1.2007-31.12.2007 | Úřední deska od-do: 2.1.2007-2.2.2007 | Schváleno: 2.1.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Prohlášení o přístupnosti